Ürün sepete eklenmiştir.

a

MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir.  TEBİLON’ın, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı uyarınca Aydınlatma Metninde güncelleme yapma hakkı saklıdır. Ayrıca belirtelim ki, TEBİLON internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir. 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz TEBİLON, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

TEBİLON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Adres    :    Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. Bağdatlıoğlu Blok No:3 İç Kapı No:1 Kadıköy/İstanbul 

Telefon    :   0216 361 12 22           Mail adresi    : [email protected]

Aşağıdaki tabloda işlenen kişisel verilerinizin; kategorileri, bu kategorilere ilişkin kişisel verilerinizin bir kısmı, işlenme amaçları, toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile kimlere hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Veri Kategorisi

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Kimlik

Ad Soyad

TC Kimlik No*

Ürün veya Hizmet Alan Kişi 

 • Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla edimlerin yerine getirilmesi, 

 • E- ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 • Olası yasal uyuşmazlıklarda ispat aracı olarak belge/kayıtların tanzimi ve saklanması, 

 • Yasal hakların kullanılması gereken durumların meydana gelmesi hallerinde TEBİLON tarafından gerekli hukuki işlemler ve yasal süreçlerin yürütülmesi,

 • KVKK m. 5/2-c "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması."

 • KVKK m. 5/2-ç "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması."

 • KVKK m. 5/2-e "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması."

Otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi vasıtasıyla sözlü, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. 

İletişim

Telefon Numarası

Adres

Mail Adresi

….

Müşteri İşlem

Fatura Tutarı

Fatura Bilgileri

Sipariş Bilgileri

….

İşlem Güvenliği

IP Adresi

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Hareketleri

Kimlik

Ad Soyad

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

 • Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması,

 • E- ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • Olası yasal uyuşmazlıklarda ispat aracı olarak belge/kayıtların tanzimi ve saklanması, 

 • Yasal hakların kullanılması gereken durumların meydana gelmesi hallerinde TEBİLON tarafından gerekli hukuki işlemler ve yasal süreçlerin yürütülmesi,

 • KVKK m. 5/2-c "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması."

 • KVKK m. 5/2-e "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması."

Otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi vasıtasıyla sözlü, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir.

İletişim

Telefon Numarası

Müşteri İşlem

Favori Ürün Bilgileri

Talep ve Öneriler

….

İşlem Güvenliği

IP Adresi

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Hareketleri

*Sipariş tutarının 5.000 TL altında olması veya kurumsal fatura talep edilmemesi halinde TC Kimlik No verisi gerekli olmayıp işlenmemektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TEBİLON, Yukarıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verilerinizi bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla iş ortaklarıyla; gerekmesi halinde hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, hukuk ofisleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ayrıca talep edilmesi veya gerekmesi durumunda mahkemeler, Tüketici Hakem Heyetleri ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 6698 sayılı Kanunun 8. Maddesine uygun olarak paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin; 

 • İşlenip işlenmediğine, 

 • İşlenme amacına,

 • Yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair 

Bilgi edinme; 

Kişisel verilerinizin; 

 • Amacına uygun işlenmesini, 

 • Yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

 • İlgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

 • Uğradığınız zararların tazmin edilmesini

Talep etme; 

Kişisel verilerinizin; 

 • Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

İtiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz. www.tebilon.com

 • ### adresine e-posta adresi yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, 

 • Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. Bağdatlıoğlu Blok No:3 İç Kapı No:1 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

ödeme

Güvenli Kargo

güvenlik

Güvenli Alışveriş

SSL ile Güvenli Alışveriş
montaj

Ücretsiz Montaj

iade

Kredi Kartlarına Taksit

Tebilon Güvencesi ile
banka
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni ’ni okuyabilirsiniz.