Ürün sepete eklenmiştir.

ELEKTRONİK PAZARLAMA K

İŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca TEBİLON olarak, sizleri ticari elektronik ileti gönderimi dolayısıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz TEBİLON, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

TEBİLON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Adres    :    Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. Bağdatlıoğlu Blok No:3 İç Kapı No:1 Kadıköy/İstanbul 

Telefon    :    ……….            Mail adresi    : ………….

Aşağıdaki tabloda işlenen kişisel verilerinizin; kategorileri, bu kategorilere ilişkin kişisel verilerinizin bir kısmı, işlenme amaçları, toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile kimlere hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Veri Kategorisi

Veri Türü

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Kimlik

Ad Soyad

Ticari Elektronik İleti Gönderimi Yapılan Kişi

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 

 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi

 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 • 6698 sayılı Kanunun m.5/1’de düzenlendiği şekilde “ilgili kişinin açık rızasının olması”, hukuki sebebine dayanarak işlemektedir.

Otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi, mobil uygulama, çağrı merkezi vasıtasıyla sözlü, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. 

İletişim

Mail Adresi

Müşteri İşlem

Sipariş Bilgileri

Pazarlama

Alişveriş Geçmişi Bilgileri, 

Çerez Kayitlari,

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TEBİLON, Kimlik kategorisinde yer alan Ad Soyad ve İletişim Kategorisinde yer alan Mail Adresi bilginizi Elektronik haberleşme mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Mail Gönderme hizmeti alınan elektronik haberleşme konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile ve/veya İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İleti Yönetim Sistemi Anonim Şirketi ile paylaşılacaktır.

Yukarıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 8. Maddesine uygun olarak paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin; 

 • İşlenip işlenmediğine, 

 • İşlenme amacına,

 • Yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair 

Bilgi edinme; 

Kişisel verilerinizin; 

 • Amacına uygun işlenmesini, 

 • Yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,

 • İlgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve

 • Uğradığınız zararların tazmin edilmesini

Talep etme; 

Kişisel verilerinizin; 

 • Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

İtiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz. www.tebilon.com

 • ### adresine e-posta adresi yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, 

 • Kozyatağı Mah. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. Bağdatlıoğlu Blok No:3 İç Kapı No:1 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.

 
ödeme

Güvenli Kargo

güvenlik

Güvenli Alışveriş

SSL ile Güvenli Alışveriş
montaj

Ücretsiz Montaj

iade

Kredi Kartlarına Taksit

Tebilon Güvencesi ile
banka
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni ’ni okuyabilirsiniz.